Kwaliteit en continuïteit in veiligheid en service

BOSS Beveiliging levert alle reguliere beveiligingswerkzaamheden

  1. *Objectbeveiliging

  2. *Mobiele surveillance

  3. *Alarmopvolging

  4. *Winkelsurveillance

  5. *Zorgbeveiliging

Objectbeveiliging

Steeds vaker worden bedrijven/instellingen geconfronteerd met criminaliteit, extern maar ook intern. Hierdoor worden bij ondernemingen veiligheidseisen en specifieke eisen voor brandpreventie, ordehandhaving en controle van personeel en bezoekers noodzakelijk en steeds vaker toegepast. Het inschakelen van beveiligingsbeambten (eventueel in samenwerking met en/of als aanvulling op de eigen beveiligingsdienst) voor controle en bewaking is zeker de moeite waard. Elk bedrijf is anders en heeft zijn eigen cultuur. BOSS is zich er constant van bewust dat in overleg met de opdrachtgever duidelijke werkinstructies gemaakt dienen te worden voor beveiligingsbeambten om een adequate en correcte dienstverlening te waarborgen.

Mobiele surveillance / Alarmopvolging

Naast het uitvoeren van controleronden (inclusief complete openings-, sluit- en brandronden), is BOSS actief op het gebied van collectieve surveillanceprojecten waarbinnen bedrijventerreinen integraal worden beveiligd. 1_1Alarmopvolging is een facet van de mobiele surveillance waarbij BOSS in nauw overleg met de meldkamer en opdrachtgever opvolging geeft aan alarmmeldingen bij bedrijven, instellingen en particulieren.

Winkelsurveillance

Winkelsurveillance is een vak apart binnen de beveiliging. Naast het constateren van onregelmatigheden is preventie van incorrect gedrag en diefstal ons uitgangspunt. Onze winkelsurveillanten worden geconfronteerd met verschillende (probleem)situaties, en moeten daar tijdig en gepast op anticiperen en reageren. Een dienstverlenende houding en uitstraling is een absolute must. Daarom is het opstellen van een nauwkeurige profielschets van groot belang om een goede dienstverlening te waarborgen. Regelmatig overleg en evaluatie met onze opdrachtgevers is vanzelfsprekend.

Zorgbeveiliging

Dit is een bijzondere tak in de reguliere beveiligingsbranche. Zorgbeveiliging word ingezet bij onder andere ziekenhuizen, GGZ instellingen, begeleid en beschermt wonen projecten en bij  seniorencomplexen. In deze sector is het erg belangrijk dat de beambte een groot inlevingsvermogen en een eens zo groot vermogen om te relativeren. De beambte moet op een correcte manier om kunnen gaan met mensen met een beperking. BOSS selecteert en leid haar beambten op om hun dienstverlening te optimaliseren in de zorgsector.

De dienstverlening van BOSS Beveiliging is veelzijdig en haar vakbekwame medewerkers worden ingezet bij het beveiligen en bewaken van kantoorgebouwen, bedrijven en bedrijventerreinen, winkels en winkelcentra, ziekenhuizen en havenbedrijven.
Alle medewerkers zijn in het bezit van het legitimatiebewijs Particuliere Beveiligingsorganisaties. Vanzelfsprekend ziet BOSS er als organisatie op toe dat haar beambten hun kennis blijven toetsen aan de laatste eisen op het gebied van beveiliging en bewaking.